Πολιτική επιστροφών

1)Ελαττωματικά προϊόντα

Ως ελαττωματικά προϊόντα γίνονται δεκτά μόνο αυτά που εμφανίζουν κατασκευαστικές ανεπάρκειες. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία σε περίπτωση παραλαβής αντίστοιχου προϊόντος ούτως ώστε να κινηθεί άμεσα η διαδικασία επιστροφής. Τα μεταφορικά έξοδα για επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων επιβαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία μας. Κατόπιν αντίστοιχου ποιοτικού ελέγχου, η αξία του ελαττωματικού προϊόντος επιστρέφεται στον πελάτη με τη μορφή πιστωτικού ισόποσης αξίας ή με επιστροφή ακέραιου του ποσού με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που πραγματοποιήθηκε η αρχική συναλλαγή.

2)Μη ελαττωματικά προϊόντα

Αν για οποιοδήποτε λόγω ο πελάτης επιθυμεί την αλλαγή προϊόντος που δεν εμφανίζει κατασκευαστικά ελάττωμα, τα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Το επιστραφέν είδος όπως και η συσκευασία του οφείλει να είναι σε άριστη κατάσταση προκειμένου να γίνει δεκτή η επιστροφή και μόνο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του. Εφόσον το επιστραφέν είδος τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ως άνωθεν, μόνο τότε η επιστροφή θα γίνεται δεκτή και ο πελάτης θα λαμβάνει πιστωτικό ισόποσης αξίας. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για μη ελαττωματικά προϊόντα.

Επιστροφές σε είδη προσφοράς δεν γίνονται δεκτές.